Verksamhet

Vi tror att det är en styrka och en glädje att komma tillsammans och fira "Gudstjänst", att komma inför Gud för att fokusera på Honom.
Därför arrangerar vi regelbundet möten där vi får komma tillsammans till bla lovsång, gemenskap och undervisning.

Sång och musik brukar också ofta vara väl representerat när vi samlas.

Utöver detta så finns det en hel del minder grupper som träffas i en närmre gemenskap. Barn ochungdomar har sina olika aktiviteter liksom våra seniorer.
Vår verksamhet är inte bara för oss själva utan vi önskar att även just du ska känna dig välkommen att vara med.

Normalt ser det ungifär så här.
Söndagsmötet - Vår gemenmma samling dår vi firar tillsammans. Ofta med söndagsskola och barnpassning för barnen.
KIDZ - samlingar för hela familjen, men där barnen är speciellt i fokus.
STUDS- Barnsamlingar för barn i låg och mellanstadiet

Fredrag - för ungdomar i klass 5 och 6
Ungdomssamlingar - för ungdomarna i bygden
Alpha - för dig som är nyfiken på tron vi har
Cafén - gemenskap, fika, sång, musik och berättelser om Gud från det dagliga livet.
Bönesamlingar - vi träffas och ber med och för varandra, men också för andra människor och situationer.
Smågrupper - mindre grupper där vi kan ha en djupare gemenskap med varandra och dela livet med varandra.

4U - syftet med våra gemensamma samlingar

I Smyrnaförsamlingen kallar vi regelbundet till gemensamma samlingar, “möten”, och så har det varit sedan församlingens bildande 1951.
-Men vi samlas inte bara för att vi alltid har gjort det, vi samlas för att vi har ett syfte, ett mål med våra “möten”.

Vi vill här presentera några av de byggklossar som utgör syftet för våra möten.  Det är inte en komplett eller exkluderande lista, men ändå något som enkelt kan beskriva varför vi kommer tillsammans.
Vi ska också komma ihåg att mötet endast är en del av församlingslivet, det primära livet är tänkt att fungera i vardagen, bland vänner, kollegor och olika gemenskapsgrupper..    

För att enklare kunna definiera syftet med våra möten har vi valt att fokusera på 4 områden, 4 U:n (det gör det enkelt att komma ihåg) - som på något sätt ska vara med när vi samlas och anordnar möten i Smyrna.
Det definierar inte hur vi gör det (det ändras över tid) - utan varför vi gör det, vad syftet, målet är. Vad våra samlingar ska tjäna till.

 

1 - Upphöja

Någonstans så är det ju grunden för att vi samlas tillsammans. Vi kommer samman för att upphöja Gud själv.
Fokusera på Gud, släppa jaget ett tag, visa tacksamhet, tillbe och lovprisa Gud.

Det är inte kring en ritual, en tradition, en bok, sång eller musik som vi samlas. Vi samlas kring Jesus. Han är centrum för våra samlingar.

Våra liv bör alltid vara en upphöjelse av Gud - men vi behöver också tillfällen där vi upphöjer Gud gemensamt och  koncentrerat.

Vi samlas för att få fokusera på Gud, låta skaparen vara i centrum.

2 - Uppmuntra

Utrymmett här är för litet, men det är oerhört intressant att studera, främst Paulus brev, där han hela tiden återkommer till uppmuntran och uppbyggelse.
När vi kommer tillsammans så är det för att uppmuntra varandra och för att bygga upp varandra.

Vi matas dagligen med negativa influenser. Det får oss lätt att tappa tron, modet och hoppet.
Bibeln talar mycket om uppmuntran i församlingen

1 Thess 5:11 (Bibel-82)
Därför skall ni trösta och bygga upp varandra, så som ni ju också gör.

Vi samlas för att uppmuntra varandra.

3 - Utmana

I Jeus efterföljelse finns det alltid en utmaning.  Vi behöver, på ett kärleksfullt, ödmjukt och på ett icke dömande sätt, utmana varandra.
Det är så vi växer, mognar och utvecklas som lärjungar.
Jesus tog liknelsen om att ansas för att bära mer frukt.

Människan är ofta till naturen lat och bekväm, och vi behöver utmanas i efterföljelse, i att göra gott, och i att tänka annorlunda (Rom 12:1).
Våra samlingar ska vara utmanande.

4 - Utrusta

Att bara utmana räcker inte - vi behöver och utrusta för lärjungaskap.
Därför är den fjärde byggklossen, “utrusta”
Genom undervisning, träning och förmedlande av Andens gåvor kan vi vara med och utrusta varandra.
Det är våra samlingar till för.

Ef 4:12 (SFB NT-96)
De skulle utrusta de heliga till att utföra sin tjänst att bygga upp Kristi kropp,

Vi behöver komma tillsammans - regelbundet.
Hur det görs och i vilken form, kommer att variera över tid.
Men syftet finns alltid där.
Att upphöja, Uppmuntra, Utmanas och Utrustas.

I dessa 4 U:n ligger mycket av syftet till varför vi samlas regelbundet.

 

Senaste Tweets

Följ oss

Twitter icon
Facebook icon

Senaste nyheter

kägelholmen
published 2 år 5 månader ago
published 3 år 3 månader ago

Copyright 2013. Smyrnaförsamlingen i Edsbyn Back to Top

Back to Top


Fatal error: Call to undefined function drupal_file_scan_write_cache() in /home/u/u7497919/www/seven/includes/common.inc on line 2783