Hoppa till huvudinnehåll
x
Mia Lindgren
Missions och omsorgsansvarig

Älska Gud och älska människor ligger varmt för Mia. Med den grundinställningen anvsvarar och samordnar hon omsorgen i vår församling.

Kontaktinformation
Email : omsorg@smyrnaedsbyn.se
Tele : 0271-211 89
Erfarenhet, kompetens och ansvar
Omsorgsansvarig
Missionsrådets ordförande

Mia är omsorgsansvarig samt orförande i missionsrådet.
Det innebär att hon är den som ansvarar och samordnar för den "organiserade" omsorgen i församlingen.
Det gäller hembesök, sjukbesök, uppvaktningar och själavård.
Till sin hjälp har Mia, "omsorgsgruppen" samt flera frivilliga som känner att detta är det område inom vilket de fungerar bäst.

Vi tror att omsorg och gemenskap är något av kärnan i en församling, och att det oftast fungerar bra med spontana möten, samtal, gemenskapsgrupper och liknande.
Men i bland behöver omsorgen också organiseras, och där har Mia huvudansvaret.

Församlingen har även en "hjälpkassa"  där vi avsätter resurser för att kunna hjälpa i akuta situationer.
Kassan är ingen långsiktig eller permanent lösning. Den är tänkt för akuta och enstaka bidrag.

Behöver du tillfällig ekonomisk hjälp, kontakta Mia, så tar sedan omsorgsgruppen och behandlar din förfrågan.

Mia har ett förflutet som både missionär, sjukhuspastor samt församlingspastor.
Dessutom har hon arbetat inom vården i flera år.
Mia är också ordförande i församlingens missionsråd, det råd som bereder våra internationella missionsengagemang.

People Don't Care How Much You Know Until They Know How Much You Care.
Människor bryr sig inte om hur mycket du vet för än de vet hur mycket du bryr dig