Hoppa till huvudinnehåll
x

Vår vision

Vår vision...

Jesus känd trodd och efterföljd.

Vision

Smyrnaförsamlingen vill i hela kommunen och dit Herren leder oss göra Jesus Kristus känd, trodd och efterföljd så att så många som möjligt blir Jesu Kristi lärjungar. Vi i Smyrnaförsamlingen vill älska och tjäna Herren, de troende och våra medmänniskor

Värdegrund

Vi tror att alla människor är skapade till Guds avbild och var och en, på så sätt har ett oersättlig värde. Gud älskar varje människa så högt att Han gav sitt liv för henne. Vårt uppdrag är att förmedla den sanningen. Därför måste alltid människor vara viktigare än verksamheten. Verksamheten ska tjäna Gud och människor och inte tvärt om.

Vad vi vill göra

Vi tror att vårt uppdrag är att betjäna den byggd vi bor i.
Därför önskar och vill vi att vi ska få vara till välsignelse för Edsbyn med omnejd.
Att älska människor, som Jesus gör, att vara med och upprätta människor som Jesus gör och att betjäna människor som Jesus gör.

Varför

Vi vill älska för att Gud har älskat oss först. Det är själva grunden och orsaken. Vi har på något sättr fått erfara att vi är ovillkorligt älskade av Gud, och utifrån det vill vi visa våra medmänniskor samma kärlek. Vi misslyckas tyvärr ofta med det, men någonstans är det ändå vår drivkraft och mål.

Kom och var med

Församlingen handlar om gemenskap,
men det är ingen sluten gemenskap. 
Vår önskan är att det ska vara en
inkluderande och växande gemenskap,
där vi tillsamans med Gud, hjälper varandra, 
och utbreder Guds fridsrike i den här världen