Hoppa till huvudinnehåll
x
Trygghet

Sommarhälsning 2022

Kära vänner. 

Vi vill skicka med några rader av uppmuntran inför sommaren, med en bön om att, oavsett omständigheterna, du ska kunna känna dig trygg.

Vår trygghet vilar inte på omvärlden, den vilar i Gud och vetskapen om vem Han är och vem du är i Guds ögon.

Evangeliet ger oss kunskap om våra grundläggande behov av trygghet.

1. Trygghet i Gud - trygghet om vem Gud är.  Gud som är kärleken själv, som offrat sig själv för din och min skull. 
Oavsett omständigheter, behöver du aldrig tvivla på Gud och Hans karaktär. Du får vara trygg i Gud kärlek till dig.
(1 Joh 3:16, 4:8-10,  Joh 3:16-17, Rom 8:38-39, Kol 2:9)

2. Trygghet i vem du är.
Din identitet, ditt värde, din betydelse, grundar sig inte på din prestation eller din förmåga. Den grundar sig på vem Gud säger att du är, det värde Gud tillskriver dig.
Han ser dig så värdefull att Han betalade det ultimata priset för dig.  
Du får vara trygg i vem du är - ditt värde är förankrat långt bortom den materiella verkligheten.
(Rom 5:8, Matt 6:26, Luk 15,  Joh 3:16)

3. Trygghet i ditt syfte. 
Vi är inte här av en slump. Livet ska inte bara “levas av” eller “upplevas”.
Ditt liv har ett högre syfte, du är tänkt att “sam-agera” med Gud.
Du är viktig och betydelsefull. Ditt liv har ett syfte och ett mål.
Gud räknar med dig , så se inte ner på dig själv.
(Dom 6:12,  1Pet 2:9-10, Ef 3:20, 5:1-2, 9)

4. Trygghet i hur det slutar
Vad som än händer i världen, är det inte slutet.
Vi har ett hopp som sträcker sig bortom död och elände.
Jesus har besegrat döden och en dag ska Han föra fram skapelsen helt upprättad.
Gud själv ska torka allas tårar, och det ska inte längre finnas någon sorg, nöd eller död.
Vi har ett “längre” och “större” perspektiv.
(Rom 8:18-21, 1 Kor 15:42-58, Upp 21:1-5)

Så förankra din trygghet i Gud själv den här sommaren, det håller!
Tillsammans hjälper vi varandra att inte tappa fokus. Vi hjälper varandra att finna vila och trygghet i Gud.

Med önskan om en skön och välsignad sommar, där vi även får vara till välsignelse till dem vi möter.

Matteus 6:25-33

Gör er inte bekymmer för ert liv, vad ni skall äta eller dricka, inte heller för er kropp, vad ni skall klä er med. Är inte livet mer än maten och kroppen mer än kläderna?

Se på himlens fåglar. De sår inte, de skördar inte och samlar inte i lador, och ändå föder er himmelske Fader dem. Är inte ni värda mycket mer än de?

Vem av er kan med sitt bekymmer lägga en enda aln till sin livslängd? Och varför gör ni er bekymmer för kläder?

Se på ängens liljor, hur de växer. De arbetar inte och spinner inte. Men jag säger er att inte ens Salomo i all sin prakt var klädd som en av dem.

Om nu Gud ger sådana kläder åt gräset, som i dag står på ängen och i morgon kastas i ugnen, hur mycket mer skall han då inte klä er? Så lite tro ni har! 

Gör er därför inte bekymmer och fråga inte: Vad skall vi äta? eller: Vad skall vi dricka? eller: Vad skall vi klä oss med? Efter allt detta söker hedningarna, men er himmelske Fader vet att ni behöver allt detta.

Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också.