Hoppa till huvudinnehåll
x

Internationellt

Mission är något centralt för vår församling, det är en del av syftet för oss. Det hör ihop med församlingens natur. Det handlar om att utbreda det "rike" som Jesus kom för att etablera på jorden. Inte genom makt eller politik, utan genom att dela med oss av det liv vi har fått. Det vill vi göra både här hemma men också utanför Sveriges gränser.

Smyrnas utlandsmission

Församlingens kallelse och uppdrag har redan från början varit globalt. Gå ut i hela världen, sa Jesus, och förkunna evangeliet i Jerusalem, Samarien och till jordens yttersta gräns, alla platser samtidigt uppmanade han sina lärjungar. Samtidigt som vi är lokalt förankrade och har en tydlig fokus på Edsbyn, sträcker vi oss ut för att försöka nå hela världen med de goda nyheterna. På så sätt kan vi vara med och förändra världen till det bättre. När det gäller ”utlandsmission” så samarbetar vi ofta med andra församlingar och organisationer. Ofta krävs speciell kompetens och kunskap för att arbeta i andra länder. Därför försöker vi samarbeta med församlingar och organisationer som dels har kompetens, men som också finns på plats och har kontakter och ingång i det aktuella landet.
Smyrna har dels långsiktiga arbeten med olika partners där vi lovar support och stöd på olika sätt för längre perioder. Det kan vara åtaganden som sträcker sig under många år. Förutom detta gör vi ofta punktinsatser när olika behov dyker upp. Det kan vara katastrofhjälp eller insamling till något speciellt behov någonstans i världen. Ofta sker det i samarbete med PMU.
Vi försöker alltid att samarbeta med organisationer som vi anser vara trovärdiga och där vi ser att pengarna som ges verkligen gör nytta.
Tillsammans med de andra Pingst-församlingarna i Sverige, driver vi organisationen PMU, Pingstmissionens Utvecklingsarbete. Där har vi tillgång  till kanaler och kontakter i många av världens länder med behov. Genom PMU förmedlar vi ofta katastrofhjälp men genomför även längre utvecklingsprojekt.

Kontinuerlig verksamhet

I dagsläget stöder vi regelbundet ett församlingsbygge i Kambodja samt en verksamhet bland gatubarn i Bolivia. Du kan läsa mer om Kambodjamissionen här och om Barnens Räddningsark i Bolivia här.

Historiskt så har vi stött ”Fridsro” på Sri Lanka i mer än 40 år och ”Happy Church” på Filippinerna i ca 15 år. Just nu har vi inget regelbundet åtagande i dessa organisationer, men vi har fortfarande goda kontakter och genomför ibland punktinsatser vid särskilda behov.

Vi tror att vi alltid behöver lyfta blicken och se behoven i världen. Det är vårt ansvar, att tillsammans med andra, förkunna det glada budskapet. Vi vill vara med och lyfta människor och samhällen ur fattigdom, lidande och misär. Att föra människor från mörker till ljus, från död till liv, från hat till förlåtelse, från förlorad till funnen och älskad.
Vi vill ständigt hålla missionen levande i vår församling och ständigt påminna våra medlemmar att vårt liv handlar om så mycket mer än att förverkliga sig själv och sina egna drömmar. Vi är kallade att göra skillnad, på riktigt, och vi tror att det är möjligt.

Du behövs - du kan göra skillnad

Det finns flera sätt att själv kunna hjälpa till. Flera olika organisationer som vi samarbetar med erbjuder olika sätt att få vara med och göra skillnad.
PMU erbjuder olika praktik-program där man under en tid får vara ute i ett missionsprojekt och hjälpa till.
Dessutom så kan man alltid vara med att ge av sina tillgångar, för att på så sätt välsigna andra.

Slutligen så tror vi på bönens makt att förändra, och därför uppmanar vi våra medlemmar och alla som vill att vara med, att be för våra olika missionsprojekt och åtaganden. Be för de människor som vi försöker att hjälpa men be även för de människor som leder och utför arbetet i de olika länderna. Bön och praktiskt handlande sitter ihop och är beroende av varandra.
Så när du ber, bed gärna speciellt för Jennie & Andreas Jacobsson och församlingen i Kambodja. Bed för Javier & Jimena i Bolivia som tillsammans med Jörgen och Solveig Wrengbro som leder arbetet där. Bed för missionen, för den här världens upprättande.

Vill du vara med och stödja ekonomiskt så kan du sätta in pengar på BG 5627-9995 eller Swish till 123 22 88 504. Märk vad du vill stödja.

Barnens Räddningsark - Bolivia

Barnens Räddningsark, B-R-A har en lång historia och vårt samarbete med dem sträcker sig många år bakåt.
B-R-A arbetar bland och med gatubarn i Bolivia. Barn som är utan framtid och hopp..

 • Förebyggande arbete på "gatan".
 • Mat och kläder till behövande barn.
 • Flickhemmet "Rosa de Saron"
 • Pojkhemmet "El Arca".

Andreas och Jenny i Kambodja

In Kambodja arbetar Andreas och Jennie bland studenter. De har bildat en församling och tillsammans med lokala resurser bedriver de nu församlingsverksamhet i landet.

 • Utbildar studenter i engelska.
 • Driver ett studentcafé.
 • Lekplats för barn.
 • Församling med samlingar, studier och bön.

------

YWAM, Fillipinerna

Vi är med och stöder en av YWAM:s (UMS:s) baser på Filippinerna.

 • Förebyggande arbete på "gatan".
 • Mat och kläder till behövande barn.
 • Hjälp till utbildningar
 • Betjänande av de mest utsatta i samhället.

No slaves, Nepal, Indien och Pakistan

Tillsammans med Pingstkyrkan i Övik, PMU, IBRA och några fler pingstförsamlingar försöker vi att vara med och befria några av de miljontals slavar som finns runt om i världen idag.

 • Förebyggande verksamhet.
 • Friköpning av slavar.
 • Hjälp till ett liv i frihet.

Open Doors - Stöd till utsatta troende i mer än 70 länder

Vi är med och stöder människor som lever under förföljelse.

 • Juridisk hjälp
 • Microlån
 • Nödhjälp
 • Kunskapsförmedling, medvetandegöra

Punktinsatser

Vi försöker vara med och hjälpa till när speciella behov uppstår.

 • Nödhjälp via PMU.
 • Vi är med och stöder UMU i Stockholm, där Nathalie volontärarbetar som "staff"
 •